Projekt J&T Express

Wprowadzenie do projektu

Ogólny układ projektu

Projekt J&T Express (1)

Wychodzące

Układ przepływu pracy dla różnych funkcji (wychodzące)

Przychodzące

Układ przepływu pracy dla różnych funkcji (przychodzące)

Cechy projektu

Budowa projektu

Projekt ten został zrealizowany w trzykrotnym dostawie i demontażu oryginalnej matrycy wychodzącej oraz doposażeniu starego sprzętu modułowego.

Rozwiń oryginalną matrycę wychodzącą. Ponieważ sortownik matrycowy jest nadal w ruchu, prace budowlane wymagały dużej siły roboczej.

Podłoga magazynu nie jest płaska, co utrudniało prace instalacyjne maszyny

Skala projektu

Cały projekt obejmuje 3 magazyny: przychodzący (19 doków rozładunkowych), wychodzący (24 doki rozładunkowe), macierz i jeden zestaw sortowników poprzeczno-taśmowych.

Czas realizacji projektu

Całkowity czas budowy zajął 5 miesięcy, a ogólna kontrola projektu jest trudna.

Osiągnięcia


 • partner współpracujący
 • partner współpracujący 2
 • partner współpracujący 3
 • partner współpracujący 4
 • partner współpracujący 5
 • partner współpracujący 6
 • partner współpracujący 7
 • partner współpracujący (1)
 • partner współpracujący (2)
 • partner współpracujący (3)
 • partner współpracujący (4)
 • partner współpracujący (5)
 • partner współpracujący (6)
 • partner do współpracy (7)